Tjekliste før køb af varmepumpe

Hvilken type varmeudvindingsprincip bør du vælge?

De forskellige metoder til at udvinde energi ved hjælp af varmepumper er beskrevet i et separat afsnit. Her er et kort sammendrag.

Bjergvarme er det mest almindelige og giver en meget stabil varmekild. Et eller flere huller bores ned i klippen. En fordel ved denne metode er, at den har minimal indvirkning på din have. Læs mere om, hvordan en geotermisk varmepumpe fungerer.

Резултат с изображение за heatpump

Jordvarme indebærer, at en lang slange lægges i snoninger omkring en meter under jorden på din grund. Med denne metode undgår du at bore. På den anden side bliver du nødt til at grave en hel del af din grund op, som desuden skal være ret stor.

Luftvarme er den varmeudvindingsmetode, der giver den letteste installation, da der hverken kræves boring eller udlægning af slanger. Når det er rigtigt koldt udenfor, kan denne løsning indebære være mindre effektiv.

Dimensionering

Dette er en meget vigtig fase i forbindelse med en varmepumpeinstallation. Varmepumpesystemet skal:

  1. A) Opvarme dit hus på en rentabel måde året rundt.
  2. B) Håndtere selv de koldeste dage i årets løb.

En større varmepumpe giver en højere investeringsudgift, men lavere driftsomkostninger. På samme måde giver en for lille varmepumpe en lavere investeringsudgift, men højere driftsomkostninger. En korrekt dimensionering giver derfor en optimal balance mellem investering og driftsomkostninger.

Hvordan sammenligner du de præstationer der loves for konkurrerende varmepumper?

Virkningsgraden (COP = Coefficient Of Performance) er et begreb, der benyttes til at beskrive, varmepumpens kapacitet til at levere varme i forhold til, hvor meget energi, der skal til for at udvinde varmen. Hvis en bestemt varmepumpe for eksempel har en virkningsgraden på 3, betyder det, at den kan producere tre gange så meget varmeenergi som den el-energi, den forbruger. En tilførsel på 1 kilowatt el resulterer i 3 kilowatt varmeenergi. I dette eksempel bliver dit nettoudbytte med andre ord to tredjedele.

Men dette er ikke hele sandheden. Virkningsgraden er ikke konstant. Den varierer med udetemperaturen, eller rettere sagt med forskellen mellem ude- og indetemperaturen. Jo større forskellen er, det vil sige, jo koldere det er udenfor, jo lavere bliver virkningsgraden.

Når du sammenligner virkningsgraden for forskellige varmepumper, bør du tænke på, at virkningsgraden ofte vises for en specifik driftstilstand, f.eks. 0°C/35°C. Denne driftstilstand betyder, at den indkommende brine holder 0°C, og at varmepumpen giver 35°C ud til varmesystemet. Ofte regnes anlæggets cirkulationspumper heller ikke med i virkningsgraden. Med andre ord bliver det et ret uinteressant driftseksempel for dig som forbruger.

Det er meget mere interessant at vide, hvilken virkningsgrad en varmepumpe opnår i gennemsnit i løbet af et helt år, vinter og forår, dag og nat. Denne værdi kaldes årsvirkningsgraden. Her kan forskellen mellem de forskellige varmepumpemærker ofte være meget stor.

Markedet for luftvarmepumper er ret uigennemskueligt. Ofte er prisforskellene meget store, hvilket afspejler de forskellige præstationsniveauer og funktioner. Sørg for at kontrollere, hvor effektiv luftvarmepumpen er, når det er meget koldt udendørs. En god varmepumpe skal kunne klare at udvinde varme fra luften ned til en temperatur på minus 20 °C.

Fjernstyring

Visse varmepumper kan fjernstyres via online værktøjer. For eksempel kan du hæve temperaturen i hjemmet via internettet, før du vender hjem, når du er ude og rejse.

Komfortkøling

  • Passiv kulde

Under varme somre kan det være dejligt at skabe nedkøling indendørs. Det kan klares med en varmepumpe! Ved at cirkulere den kølige væske, der findes i slangen, skabes der nedkøling til en pris, der svarer til energiforbruget i et par glødelamper. Denne teknik kaldes for passiv kulde og kan benyttes i alle varmepumpeløsninger bortset fra luftvarme

I de fleste tilfælde vil du få brug for et ekstra stykke tilbehør i form af en køleenhed.

  • Aktiv kulde

Hvis passiv kulde ikke er nok, kan visse varmepumper udstyres med en køleenhed, så de kan levere endnu mere kulde ved hjælp af en kompressor. Se side 29 i denne brochure.